QUY ĐỊNH

Về việc thuê, trả trang phục Giáo dục Quốc phòng-an ninh

 Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông báo số 53/TB-DCT, ngày 10/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh về việc thuê, trả trang phục giáo dục QP.AN;

Khoa Giáo dục Thể chấtQuốc phòng an ninh quy định cụ thể như sau:

1. Sinh viên học Giáo dục Quốc phòng an ninh phải mang mặc trang phục theo quy định.

2. Sinh viên được thuê 01 bộ, gồm: quần, áo và mũ tai bèo. Giày vải, tất, dây lưng: sinh viên tự túc cho phù hợp. Nam: áo bỏ trong quần; nữ có đồng phục riêng.

3. Mức giá thuê trang phục:

- Thuê 1 học kỳ (hoặc học từ 2 đến 3 tuần):       50.000 đồng/bộ.

- Thuê học 1 tuần liên tục:                                      30.000 đồng/bộ.

- Sinh viên đóng tiền thế chân:                              200.000 đồng/bộ.

Sinh viên được thuê tối đa không quá 03 bộ.

4. Khi học 1 tuần liên tục, sinh viên thuê 2 bộ để thay đổi, phòng khi mưa ướt, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh trong học tập. Thuê 2 bộ đóng tiền thế chân 400.000 đồng.

Kết thúc đợt học, Khoa Giáo dục Thể chấtQuốc phòng an ninh trừ tiền thuê, còn dư trả lại sinh viên ngay tại lớp vào buổi học cuối.

5. Quy định về sử dụng đồ

- Để giữ tốt, dùng bền, sinh viên không tự chỉnh sửa đồ, làm rách, viết, vẽ, làm mất không đủ bộ hoặc làm phai màu… mà phải giữ gìn cẩn thận.

- Khi trả đồ: sinh viên phải giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng như khi mượn, trả theo lớp.

- Nếu không giặt sạch hoặc mất không đủ bộ thì trừ tiền thế chân: 200.000 đồng/bộ.

- Mất mũ trừ 50.000 đồng.

6. Quy trình mượn và trả đồ

* Khi mượn đồ:

- Giáo viên bầu chọn Ban cán s lớp, gồm: 01 Đại đội trưởng (Lớp trưởng), 01 Đại đội phó (Lớp phó) và các tiểu đội trưởng.

- Giáo viên cùng Ban cán sự lớp vào kho mượn các size nam, nữ để sinh viên thử (yêu cầu mượn đồ rộng hơn để mang mặc thoải mái, thuận tiện khi vận động trên sân tập).

- Giáo viên cùng với Ban cán sự lập danh sách đăng ký size, thu tiền thế chân, ký nhận theo lớp (theo mẫu riêng).

- Giáo viên cùng Ban cán sự lớp vào kho nhận đồ.

- Đại đội trưởng cấp phát đồ theo danh sách (khi trả đồ thì làm ngược lại).

- Nếu cần đổi đồ thì đổi ngay trong buổi học đầu tiên, các buổi học sau Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc phòng an ninh không giải quyết.

 * Thời gian trả đồ:

- Trả vào buổi học cuối, nhưng sinh viên phải giặt sạch sẽ, phơi khô, gấp gọn gàng như khi mượn (áo gấp 2 line, quần gấp 3 line, do giáo viên hướng dẫn).

- Buổi học cuối sinh viên mang đồ thể dục để thuận tiện cho việc trả đồ quốc phòng.

7. Lưu ý:

- Chỉ thuê, trả đồ theo lớp, không giải quyết riêng lẻ cho từng sinh viên.

- Quá thời hạn 3 ngày sau buổi học cuối, Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc phòng an ninh không nhận trả đồ.

- Quá trình thuê, trả đồ và đóng tiền thế chân do Giáo viên phụ trách lớp thực hiện; Lớp trưởng và Lớp phó phối hợp, hỗ trợ. Cần làm cẩn thận, tránh sai sót, nhầm lẫn.

 

               

 

 

 

TRƯỞNG KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
VÀ QUỐC PHÒNG-AN NINH