Đề cương học phần Giáo dục Thể chất 1 gồm 2 tín chỉ áp dụng tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

 

Vui lòng mở file đính kèm.

Đề cương Giáo dục Thể chất 1 - 2 tín chỉ.pdf