Đề cương học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh 2 gồm 2 tín chỉ áp dụng tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

 

Vui lòng mở file đính kèm.

Đề cương GD-QPAN 2 - 2 tín chỉ.pdf