Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUỐC PHÒNG - AN NINH

Các bài báo khoa học của giảng viên

Bài báo "Chăm lo bồi dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng cho Thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh" - Ths Bùi văn Mười

Bài báo "Chăm lo bồi dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng cho Thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh" - Ths Bùi văn Mười

Bài báo "Chăm lo bồi dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng cho Thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh" đăng trên tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt tháng 3 năm 2021 của Ths Bùi Văn Mười -K.GDTC và QP-AN.

Bài báo "Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện môn Bơi lội cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay"-Ths Trần Thế Anh

Bài báo "Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện môn Bơi lội cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay"-Ths Trần Thế Anh

Bài báo "Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện môn Bơi lội cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay"được đăng trong tạp chí Thiết bị giáo dục, số đặc biệt 2 tháng 7 năm 2021-Ths Trần Thế Anh

Bài báo "Nâng cao thể lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trường ĐH CNTP TP.HCM thông qua tổ chức các hoạt động phong trào"-Ths Lê Văn Thanh, Ths Phạm Anh Tuấn

Bài báo "Nâng cao thể lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trường ĐH CNTP TP.HCM thông qua tổ chức các hoạt động phong trào"-Ths Lê Văn Thanh, Ths Phạm Anh Tuấn

Bài báo "Nâng cao thể lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trường ĐH CNTP TP.HCM thông qua tổ chức các hoạt động phong trào" được đăng trên tạp chí Thiết bị Giáo dục, số đặc biệt tháng 11/2020 của Ths Lê Văn Thanh và Ths Phạm Anh Tuấn -...

Bài báo" Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn của đội tuyển cầu lông nam sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm TP.HCM"-Ths Nguyễn Thành Cao, Ths Nguyễn Minh Trung

Bài báo" Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn của đội tuyển cầu lông nam sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm TP.HCM"-Ths Nguyễn Thành Cao, Ths Nguyễn Minh Trung

Bài báo" Đánh giá sự phát triển thể lực chuyên môn của đội tuyển cầu lông nam sinh viên trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm TP.HCM"- đươc đăng trên tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 233 kỳ 2, tháng 1 /2021 của Ths Nguyễn Thành Cao, Ths Nguyễn...

Bài báo " Biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện môn Bóng chuyền cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM "-Ths  Dương Tấn Hùng, Ths Lê Văn Nhựt

Bài báo " Biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện môn Bóng chuyền cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM "-Ths Dương Tấn Hùng, Ths Lê Văn Nhựt

Bài báo " Biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện môn Bóng chuyền cho sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM " được đăng trên tạp chí Thiết bị Giáo dục, số đặc biệt tháng 11/2020 của Ths Dương Tấn Hùng và Ths Lê Văn Nhựt -...